top of page
בית הספר של החופש הגדול | מרכז עופרים

בית הספר של החופש הגדול

יוצאים מהמסכים – נכנסים לעניינים ומגיעים מוכנים לשנת הלימודים.

 

מגוון קורסים לחיזוק ילדיכם לקראת שנת הלימודים החדשה:

  1. קבוצות העשרה שפתית – לבוגרי כיתות א'-ג'. בהנחיית 2 קלינאיות תקשורת.

  2. קבוצה לשיפור מיומנויות כתיבה. בהנחיית מרפאה בעיסוק. 

  3. קבוצת הכנה לכיתה א'. בהנחיית 2 קלינאיות תקשורת.

  4. קבוצות הכנה למסיימי כיתות ד'-ה' והכנה לחטיבה – מתמטיקה. בהנחיית מובילת תחום מתמטיקה.

  5. קבוצות לתלמידי א'-ג' שטרם סיימו את תהליך רכישת הקריאה. בהנחיית מובילת תחום הוראה מותאמת.

 

הקבוצות תתקיימנה בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ, מספר המקומות מוגבל,

לפרטים: 051-5881982

bottom of page