top of page

הילד ומשפחתו

מרכז עופרים דוגל במתן כל השירותים בתחום האבחון  והטיפול בתחום התפתחות הילד תחת קורת גג אחת. במרכז עופרים, צוות מטפלים מנוסה ומקצועי שיסייע לכם לשפר את רווחתו הנפשית, החברתית והתפקודית של הילד

bottom of page