צוות רפואה התפתחותית ונוירולוגיה ילדים

ד"ר קלרה סולומון
ד"ר קלרה סולומון

רופאה התפתחותית ונוירולוגית ילדים