top of page
הוראה מותאמת | מרכז עופרים

הוראה מותאמת

הוראה מותאמת מסייעת לתלמידים אשר צברו פערים לימודיים ביחס לחבריהם לכיתה. השיעורים ממוקדים בקשיים בהם נתקלים הילדים בקריאה, כתיבה ו/או חשבון תוך שימוש בשיטות למידה וטכניקות הוראה מותאמות אישית לכל תלמיד המתייחסות ליכולות ולקשיים הן בהיבטים האקדמיים והן בהיבטים הרגשיים. 

הוראה מותאמת ב"מרכז עופרים" כוללת מספר שלבים:

  1. איסוף מידע נרחב על התלמיד על סמך שיחה עם ההורים, שיחה עם מחנכת הכיתה/ מורה לשפה, וקריאה מעמיקה של האבחונים שנעשו.

  2. מיפוי כישורי למידה- בדיקה ומיפוי קשייו וכישוריו של התלמיד בתחומי הלמידה השונים.

  3. בניית תכנית מותאמת אישית לתלמיד, הכוללת מטרות ויעדים להשגה.

  4. ההוראה עצמה- השיעורים מתקיימים בצמדים מתוך הכרה שלמידה בזוג מעצימה את תחושת המסוגלות, הדימוי והביטחון העצמי והמוטיבציה ללמידה.

bottom of page