top of page
לי שובל

לי שובל

קלינאית תקשורת

בעבודתה לי מטפלת בילדים בגיל הרך - ילדים על הרצף האוטיסטי וילדים עם עיכובים התפתחותיים וקשיי שפה.

לי נהנית ומתרגשת בכל פעם מחדש לראות את ההתפתחות והצמיחה של הילדים והמשפחות.

את ניסיונה רכשה בעבודה במעונות יום שיקומיים לילדים על הרצף האוטיסטי, גני תקשורת, גנים לילדים עם עיכובים התפתחותיים ועבודה עם ילדים עם קשיים שונים אשר משולבים במסגרת החינוך הרגיל.

בעלת ניסיון בהתאמת והטמעת שימוש באמצעי תת"ח (תקשורת תומכת חלופית) שונים.

לי מאמינה בשילוב של ההורה ושימוש בגישות שונות בהתאם לילד ומתוך ראייה אינטגרטיבית שלו ושל ומשפחתו.


לי בעלת תואר ראשון (B.A) בהפרעות בתקשורת הקריה האקדמית אונו.


השירותים הניתנים על ידי לי:

אבחון וטיפול קלינאות תקשורת

bottom of page