top of page
הדר בן אריה

הדר בן אריה

קלינאית תקשורת

הדר עוסקת בטיפול בילדים על הרצף האוטיסטי, וכן בילדים עם עיכובים שפתיים בתחומי ההבעה ההבנה והמשחק.

הדר רכשה את ניסיונה במהלך עבודה בגני תקשורת, גני עיכוב התפתחותי וכן במרכזים טיפוליים חינוכיים.

הטיפולים מועברים תוך התחברות לתחומי העניין של המטופל, מתוך האמונה כי מוטיבציה הינה גורם משמעותי ביותר ללמידה והתפתחות.


הדר בעלת תואר ראשון (B.A) בהפרעות בתקשורת ממכללת הדסה

וכן בעלת תואר ראשון (B.A) במדעי המוח מאוניברסיטת בר אילן.


השירותים הניתנים ע"י הדר הינם:

טיפולי שפה ותקשורת לילדים בגיל הרך ולילדים בגילאי גן

bottom of page