top of page
כישורים חברתיים | מרכז עופרים
ההרשמה
בעיצומה!

כישורים חברתיים

קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות במרכז עופרים

קבוצות בחלוקה לפי גיל מגן חובה ועד חטיבת הביניים.

 

הצורך והרצון לקשר וחיברות הינו צורך מולד, ראשוני ובסיסי.

אולם לא כל הילדים מצליחים להשתלב בקבוצת בני גילם, ליצור ולשמר חברויות מספקות ומעצימות. ילד בעל כישורים חברתיים טובים רוכש חוויה של מסוגלות גבוהה, ביטחון עצמי, תחושת אמון בסביבתו ותחושת עצמאות וסיפוק.

 

מטרות הקבוצה

  • התנסות במגוון סיטואציות חברתיות ותפקידים חדשים

  • פיתוח מודעות לדפוסי התגובה וההתמודדות האישיים

  • למידה ותרגול של כישורים חברתיים

  • שיפור תחושת המסוגלות החברתית

  • השגת תחושת שייכות למול קבוצת השווים

  • הקניית דרכי התמודדות יעילות בחברה

  • חיזוק הביטחון העצמי והערך העצמי

לפרטים והרשמה: 051-5881982
bottom of page