top of page
נעמה פוקס

נעמה פוקס

מטפלת בתנועה

נעמה בעלת ניסיון רב בעבודה טיפולית עם ילדים בעלי התפתחות תקינה וילדים בעלי צרכים מיוחדים. בעלת התמחות בעבודה טיפולית בילדים עם ASD. 

כמו-כן, נעמה עוסקת בהדרכות להורים, מטפלות רגשיות וצוות חינוכי.

עוסקת ב"ניהול תיק" ועוזרת להורים לעשות סדר בשלל ההחלטות והדילמות הכרוכות בניהול הטיפול של ילדיהם המיוחדים. 

נעמה מטפלת בגישה אינטגרטיבית-התפתחותית ומשתמשת בטיפול במגוון תחומי יצירה ובשיח.  

בעברה נעמה הייתה רכזת מקצועית של מעונות תקשורת וניהלה מעון שיקומי. 

בנוסף, נעמה מייצגת הורים בועדות זכאות ואפיון. 


נעמה הינה מטפלת בתנועה בעלת תואר שני (M.A) בהתפתחות הילד מאוניברסיטת חיפה.


השירותים הניתנים על ידי נעמה הינם:

טיפול רגשי בילדים  

קבוצות תמיכה ולמידה להורים

קבוצות מיומנויות חברתיות

הדרכת הורים

bottom of page