top of page
אבחון פסיכולוגי ופסיכודידקטי | מרכז עופרים

אבחון פסיכולוגי

אבחון פסיכולוגי הינו תהליך הערכה מעמיק אשר בוחן יכולות קוגניטיביות ורגשיות.

באמצעות האבחון ניתן לתאר את נקודות החוזק והחולשה של הילד ולהמליץ המלצות ממוקדות (עבור הילד, סביבתו הקרובה והמסגרת החינוכית), במטרה לשפר את תפקודו ואת רווחתו.

אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון משולב אשר מטרתו להעריך בצורה מקיפה יכולות קוגניטיביות, רגשיות ותפקודי הלמידה.

באמצעות אבחון פסיכו-דידקטי ניתן לקבוע האם קיימת לקות למידה אצל הילד, כיצד מושפע מצבו הרגשי מתפקודו הלימודי, ומהן דרכי הלמידה שמתאימות לו (בהסתמך על יכולות נוספות שנבדקות באבחון, כגון: יכולות תפיסה, זיכרון, תפקודים ניהוליים ועוד).

bottom of page