top of page
פסיכיאטריה | מרכז עופרים

פסיכיאטריה

פסיכיאטריה היא ענף של תחום הרפואה המתמקד באבחון וטיפול בהפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות מפרספקטיבה המדגישה את האינטראקציה בין החוויה הנפשית לבין גורמים ביולוגיים ונוירולוגיים.

פסיכיאטר הוא רופא אשר מתמחה באבחון הפרעות נפשיות, רגשיות והתנהגותיות ובהתאמת טיפול ביולוגי (תרופתי), רפואי או פסיכותרפויטי רלוונטי.

bottom of page