top of page
הדרכת הורים | מרכז עופרים

הורים רבים חשים מאותגרים, מבולבלים וחסרי אונים נוכח מצוקות שונות שמפגינים ילדיהם ומהאתגרים השונים שמציב תפקיד ההורות.

מטרת תהליך הדרכת ההורים הינו לתת מענה ייעוצי-טיפולי להורים.

הדרכת הורים תכלול בדרך כלל הערכה של המטפל את סוג ההורות, האמונות והערכים ההוריים והמשפחתיים, המבנה המשפחתי ועוד, על מנת לאתר את דרכי ההתערבות המתאימות לכוחות ולאתגרים שעומדים בפני ההורים וילדיהם. 

הדרכת הורים

bottom of page