top of page
ריפוי בעיסוק | מרכז עופרים

ריפוי בעיסוק למבוגרים הנו תחום טיפולי-שיקומי-חינוכי המסייע לאדם לפתח תחושת יכולת ועצמאות במגוון המטלות התפקודיות הרלוונטיות לגילו, בהיבטים פיזיים, רגשיים, קוגניטיביים, חברתיים ועוד.

ריפוי בעיסוק למבוגרים רלוונטי בעיקר כאשר ישנה התמודדות עם פגיעה פיזית או קוגניטיבית, כזו הנובעת מפציעה, מחלה, נכות, או מהתדרדרות הקשורה לזקנה.

ריפוי בעיסוק

bottom of page