top of page
רבקה דיסין

רבקה דיסין

מרפאה בעיסוק

רבקה בעלת ניסיון בעבודה עם ילדים עם אוטיזם במעונות יום שיקומיים, במסגרת בית ספר ובטיפולים פרטניים.

רבקה בעלת ניסיון בעבודה פרטנית עם ילדים בגילאי 3-6 במסגרת השירות הפסיכולוגי חינוכי, במגוון תחומים כגון: קשיים מוטוריים, גרפו-מוטוריקה וכתיבה, התארגנות וקשיים בויסות חושי. כמו כן מפעילה קבוצות ומדריכה גננות בגני עירייה.

בנוסף לעבודתה במרכז עופרים, רבקה עובדת גם כמרפאה בעיסוק במרכז הרב תחומי בשפ"ח אזור.

כמו-כן, עובדת גם כהידרותרפיסטית ומדריכת שחייה.


רבקה בעלת תואר ראשון (B.O.T) בריפוי בעיסוק מאוניברסיטת חיפה.

וסטודנטית לתואר שני בריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה גם כן.


השירותים הניתנים על ידי רבקה הינם:

אבחון בריפוי בעיסוק

טיפולים התפתחותיים

טיפולי כתיבה

טיפולים בתחום הויסות החושי

טיפולים זוגיים וקבוצתיים

bottom of page