top of page
ריפוי בעיסוק | מרכז עופרים

ריפוי בעיסוק הינו אחד ממקצועות הבריאות, ומטרתו להקנות לילד יכולות המאפשרות תפקוד ועצמאות מרביים הן במסגרת החינוכית והן בסביבה הביתית.

 

המרפא בעיסוק יסייע לילד להיות מעורב ושותף פעיל בעיסוקים בעלי מטרה, משמעות וחשיבות עבורו. תהליך ההתערבות בריפוי בעיסוק מסייע לילד לשפר תפקודים ומיומנויות החשובות לבריאותו, רווחתו האישית, ביטחונו ואיכות חייו.

במרכז עופרים צוות מרפאים ומרפאות בעיסוק מקצועי ומיומן אשר יאבחן ויקבע, בשיתוף המשפחה, מטרות טיפול בהתאם לצרכי הילד ומשפחתו. תהליך האבחון והטיפול כולל התייחסות למגוון ההקשרים ודרישות הסביבה, בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד.

ריפוי בעיסוק

במרכז עופרים ניתן למצוא מענה בתחומים הבאים:

 1. תפקודים ניהוליים וקשביים- תפקודים ניהוליים מתייחסים לכלל המיומנויות הקוגניטיביות הגבוהות, ביניהם שליטה ובקרה על התנהגות, שליטה רגשית, תכנון והתארגנות, אינהיביציה (עיכוב תגובה), זיכרון עבודה ויכולות קשביות.
  ניתן להתייחס לתפקודים ניהוליים כ"מנהל" אשר מווסת ומקדם התנהגות חיובית ומותאמת לסביבה.
  שיפור מיומנויות גרפו-מוטוריות וכתיבה- מוכנות לרכישת כתיבה, כולל מיומנויות ציור וצביעה, התארגנות בציור, שיפור מיומנויות הכתיבה וההתארגנות בכתיבה, כולל שיפור כיווניות כתיבה, מיומנויות העתקה, הכתבה וכתיבה חופשית.

 2. תפקודי יומיום (ADL)- השגת עצמאות תואמת גיל בתפקודי היומיום: אכילה, לבוש, היגיינה אישית והתארגנות בסדר היום.
  שיפור מיומנויות משחק ותקשורת בין אישית

 3. הפרעות בעיבוד וויסות חושי
  מוטוריקה גסה והתארגנות במרחב- שיפור מיומנויות מוטוריות בסיסיות כגון ריצה, קפיצה, זחילה, דילוג, משחק בכדור ושימוש במתקני החצר.

 4. מוטוריקה עדינה- שיפור אחיזת כלי כתיבה, סכו"ם, וויסות הכוח המופעל על כלי הכתיבה, מניפולציות תוך ידניות, תיאום בין שתי הידיים, מיומנויות גזירה וביסוס יד דומיננטית.

 5. שיפור מיומנויות תפיסתיות וקוגניטיביות, כולל סריקה והבחנה חזותית והקניית מושגי יסוד (צבעים, צורות וידע חשבון).

לקבלת פרטים נוספים, הנכם מוזמנים ליצור קשר

עם צוות המרפאים בעיסוק של מרכז עופרים.

bottom of page