top of page
אבחון וטיפול בקשב ADHD | מרכז עופרים

אבחון וטיפול בקשב ADHD

אבחון קשב מטרתו לקבוע האם קיימים סימנים לקיומה של הפרעת קשב וריכוז, מהם אפיוניה ומהו המשך האבחון/הטיפול הנדרש.

במרכז עופרים, אבחון להערכת תפקודי הקשב יתבצע על ידי נוירולוג ילדים ו/או כחלק מאבחון פסיכולוגי או פסיכו-דידקטי מורחב.

אבחון זה כולל בדרך כלל מבדק ממוחשב MOXO, ומילוי שאלונים (על ידי ההורים, הילד ומוריו), ולעיתים גם העברת מטלות פסיכולוגיות ודידקטיות שונות.

במרכז עופרים ניתנים מגוון טיפולים המסייעים להתמודד עם הפרעת הקשב, ביניהם טיפולים רגשיים שונים (דוגמת CBT), טיפולי נוירופידבק וטיפולים קוגניטיביים-תפקודיים (Cog-Fun)

bottom of page