top of page
מרכז למידה | מרכז עופרים
חדש!

מרכז למידה

חדש במרכז עופרים - אלמוג סנטר

תוכנית חדשנית הכוללת:

  • אבחון פרטני למיפוי היכולות והקשיים

  • הוראה מותאמת וקידום אישי

  • תרגול זוגי/קבוצתי לשם הגברת המוטיבציה ללמידה

  • צמצום פערים בתחום הכמותי/אנגלית/עברית

  • תוכנית הכנה המיועדת לניגשים לבגרויות

 

 

בהובלת לילך ביסטריצר, מוסמכת בחינוך מיוחד (M.ED) הוראה מותאמת רב תחומית

לפרטים והרשמה: 051-5881982
bottom of page