top of page
טיפול רגשי למבוגרים | מרכז עופרים

טיפול רגשי הינו טיפול אשר בא לתת מענה למצוקות, משברים והפרעות באורח ובאיכות החיים של האדם.

 

פרמטר מרכזי וחשוב בטיפול הרגשי הינו הקשר והאמון שנוצר בין המטפל למטופל, לכן טיפול שכזה נחוץ שיהיה "תפור" לצרכיו של המטופל ולמאפייני אישיותו.

טיפול רגשי

bottom of page