top of page
טיפול דיאדי | מרכז עופרים

טיפול דיאדי

טיפול דיאדי הינו טיפול משותף להורה ולילד, כאשר הקשר ביניהם עומד במרכז הטיפול.

הטיפול הדיאדי זו גישת טיפול פסיכולוגית המדגישה את חשיבות הקשר בין ההורה לילדו, ההשפעות ההדדיות והיחסים הנבנים ביניהם, כתורמות להתפתחותו הרגשית, החברתית והשכלית של הילד.

טיפול דיאדי מתייחס להורים כ"סוכני השינוי" וכגורמי ההשפעה המרכזיים ביותר בחיי הילד, ועל כן חשוב כי ישתתפו בתהליך באופן פעיל בטיפול.

איך מתנהל טיפול דיאדי במרכז עופרים?
המטפל.ת נפגש מדי שבוע עם ההורה והילד, בנוסף למפגש עם ההורים אחת לשלושה שבועות. המטפל.ת צופה באינטראקציה וביחסים בין ההורה לבין הילד, ובשונה מהטיפול הפסיכולוגי הפרטני, אינו מסתמך רק על דווחי ההורים. בסיוע המטפל.ת, יכול ההורה "בזמן אמת", לחשוב ולהבין את ילדו בדרך חדשה ולשנות את דרכי התקשורת איתו. במפגש הדיאדי ההורים והילד לומדים יחד על הכוונות, המחשבות והרגשות שמכוונים את התנהגותם.

bottom of page