top of page
אימון קוגניטיבי | מרכז עופרים

אימון קוגניטיבי לשיפור מיומנויות זיכרון וקשב

האימון הקוגנטיבי מתבסס על היכולת לשנות את מבנה המוח כתוצאה מהתנסויות המותאמות למטרת העבודה. תרגול של מיומנויות מוטוריות-חזותיות ולמידה של מידע מופשט יכולות להוביל לשינויים במבנה המוחי עבור צעירים ומבוגרים כאחד.

 

אימון קוגנטיבי יכול להוביל לשיפור בתפקודי קשב ובתפקודים ניהוליים.

כמו כן, אימון קוגנטיבי יכול לשפר את הזיכרון ואת זיכרון העבודה.

bottom of page