top of page
ניתוח התנהגות | מרכז עופרים

ניתוח התנהגות

ניתוח התנהגות יישומי (Applied Behavior Analysis- ABA) הינה גישה קלינית-מדעית, המוכרת כאחת הגישות היעילות ביותר, מבוססות מחקר לטיפול באוכלוסיות מגוונות ואוטיזם בפרט.
 

הגישה מתמקדת בשיפור איכות חייהם של המטופלים ומשפחותיהם וסיוע במגוון היבטים משמעותיים בחיי היום יום. בעיקר בתחומי הטיפול בילדים עם קשיי תקשורת והתנהגות, עיכוב התפתחותי, קשב וריכוז והדרכות להורים וצוותים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי ובמערכת החינוך.

ניתוח התנהגות פועל להגברה או הפחתה של התנהגות האדם באמצעות מציאת הקשר בין התנהגות לבין הגורמים בסביבה שמשמרים אותה, בהתאם לממצאים מופעלת

תכנית התערבות ממוקדת להפחתת התנהגויות מאתגרות כגון:

 • אלימות ופגיעה עצמית

 • סרבנות ומרדנות

 • התנהגויות חריגות

 • קושי בהתארגנות

 • קשיי שינה

 • סרבנות ובררנות באכילה.

 

והן להגברת התנהגויות נאותות והקניית התנהגויות חדשות (יש מאין) שאינן ברפרטואר ההתנהגויות של הילד כגון:

 • התנהגויות חברתיות מקובלות ותיאוריית המיינד (TOM)

 • מוטיבציה לעידוד תקשורת ודיבור

 • שיפור התפקודים הניהוליים

 • מיומנויות משחק ומיומנויות חברתיות

 • כישורי חיים ADL

 • עצמאות וניהול עצמי

 • עצמאות בשירותים (גמילה מטיטולים)

 

ניתוח התנהגות יישומי מציע ארגז כלים שמסייע ללמד כמעט כל מיומנות בדרך חיובית ונעימה. באמצעות עקביות, שיתוף פעולה ואמונה ניתן להוביל כל ילד/אדם לשינוי חיובי בסביבה הטבעית, לשיפור התפקודים, בהיבט ההתנהגותי, החברתי והאקדמאי

bottom of page