top of page
אבחון ASD | מרכז עופרים

אבחון ASD

אוטיזם הוא שם כולל לקבוצת הפרעות התפתחותיות-נוירולוגיות המאופיינות בפגיעה משמעותית ביכולתו של האדם לתקשר עם הזולת וליצור קשרים בין אישיים משמעותיים, ובקיומם של דפוסי עניין והתנהגות חזרתיים, מצומצמים או יוצאי דופן.

בדרך כלל, תינוקות מופנים לאבחון התפתחותי סביב גיל שנה וחצי, כאשר ההורה חש כי הילד אינו מתפתח בהתאם למצופה ממנו על פי גילו בהיבט המוטורי, השפתי והבין-אישי.

על פי הספרות המקצועית, אוטיזם מאובחן כאשר מתקיימים קשיים משמעותיים בתקשורת ובאינטראקציה החברתית אשר מביאים לפגיעה משמעותית בתפקוד היומיומי, החברתי או התעסוקתי.

bottom of page