top of page
רואן אלשיחה ערנדס

רואן אלשיחה ערנדס

מרפאה בעיסוק

רואן בעלת ניסיון רב בעבודה עם ילדים בגילאי הגן ובית הספר.

רואן מטפלת בילדים עם קשיים תקשורתיים, מוטוריים, גרפו-מוטוריים, קושי בתכנון תנועה והתארגנות וקשיים חברתיים.

רואן מאמינה שבכל ילד טמון הפוטנציאל לצמצם פערים שנוצרו ולהצליח על ידי הבאת תחומי העניין של הילד לטיפול ושימוש בהם במטרה לקדם את המטרות הטיפוליות שהוצבו.

בנוסף לעבודתה במרכז עופרים רואן עובדת גם בגני תקשורת.


רואן בעלת תואר ראשון (B.O.T) בריפוי בעיסוק מאוניברסיטת תל-אביב.

כמו כן עברה קורסים והשתלמויות מקצועיות בתחום.


 השירותים הניתנים על ידי רואן הינם:

אבחון ריפוי בעיסוק.

טיפולים התפתחותיים תקשורתיים ומוטוריים.

טיפולים גרפו-מוטוריים.

הכנה לכיתה א׳.

bottom of page